« Tagasi

Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 6086 m2 ja see asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal, kuhu detailplaneeringuga moodustatakse krunt kahe, kuni 2-korruselise eluhoone rajamiseks psüühilise erivajadusega inimestele. Lahendus võimaldab kujundada hoonetevahelise ala sobivaks sisehooviks, hoonete teenindamine ning külastajate juurdepääs on Kaasiku tänavalt, lahendatud on tehnovõrkude ja -rajatiste võimalik paiknemine ning määratud haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.–18.12.2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel, paberil planeeringuga saab tutvuda etteregistreerimisel (arhitekt-planeerija Tiia Zuppur, tel 5347 1669, tiia.zuppur@polva.ee).

Planeeringu avalik arutelu korraldatakse 07.01.2021 kell 16. Viiruse leviku tõkestamiseks on avalikul arutelul osalemiseks vajalik etteregistreerimine mida saab teha kuni 21.12.2020 e-posti aadressil tiia.zuppur@polva.ee. Registreerunutele teatatakse arutelu toimumise koht või veebiplatvorm e-kirjaga.

Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald  või e-postiga aadressil info@polva.ee.