« Tagasi

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise kinnistute võõrandamiseks

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnistute võõrandamiseks:

  1. Kaaru külas asuva Ilomäe kinnistu (katastritunnus 62201:001:0716, üldpind 2,21 ha, sihtotstarve elamumaa 100%, sh 1,04 ha metsa) alghinnaga 11310  eurot, tagatisraha 200 eurot.
  2. Kauksi külas Päikese kinnistu (katastritunnus 62201:001:1061, üldpind 10308 m², sihtotstarve elamumaa 100%) alghinnaga 4750 eurot, tagatisraha 200 eurot.

Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Vallavara müük koos vara nimetusega" hiljemalt 03.05.2021 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. pakkuja nimi, elukoht või asukoht;
  2. sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;
  3. pakkumise esitaja allkiri;
  4. esindaja poolt pakkumise esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument;
  5. pakkuja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress).

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Pakkumised avatakse 03.05.2021 kell 9.05 Põlva Vallavalitsuses vallavanema kabinetis.

Enampakkumise võitja peab ostusumma tasuma täies ulatuses ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Tagatisraha tasuda Põlva Vallavalitsuse pangakontole EE021010402018689001. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse leping, loetakse lepingujärgse tasu osaks. Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest.

Täpsem info Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor, tel 799 9487, +372 516 5864.