« Tagasi

Põlva Vallavalitsus ootab tunnustuste kandidaate 15. detsembriks

Vallavalitsus ootab 15. detsembriks kandidaate 2020. aasta Põlva valla aukodaniku, „Aasta tegu", „Aasta vabatahtliku" ja kultuuripreemia tunnustustele. Ettepanekud tuleb saata Põlva Vallavalitsuse e-posti aadressile info@polva.ee või postiga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste, 63211 Põlva vald.

Põlva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust. Ettepanek aukodaniku tunnustusele peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust. Ettepaneku võib esitada igaüks.

Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Tunnustusega "Aasta vabatahtlik" avaldatakse austust ja tänu inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse.

Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.
Kultuuripreemia antakse:
kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal;
spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.

Ettepanekud tuleb esitada koos põhjendusega ning seda saab teha igaüks.

Lisainfo tunnustamise kohta Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord