« Tagasi

Tegevus- ja projektitoetuste taotlemine 2021. aastaks

Mittetulundusliku tegevuse toetus, taotluste esitamise tähtaeg 1. november
Mittetulundusliku tegevuse toetuse eesmärk on Põlva valla avalikes huvides tegutseva ja valla elanikele suunatud ühingu tegevuse toetamine, et parendada selle võimekust kogukondliku tegevuse korraldamisel; mitmekesistada erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimalusi; arendada tervisespordi alast tegevust ja võistlussporti.
 
 
 
Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus, taotluste esitamise tähtaeg 1. detsember
Tegevustoetust saab taotleda Põlva valla haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing, mis võib olla erahuvikooli pidaja. Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Põlva valla territooriumil Põlva valla õppuritele. 
Rohkem infot http://www.polva.ee/huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetuse-taotlemine
 
Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöö projektide toetuse I voor, taotluste esitamise tähtaeg 1. detsember
Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust. 
I voorus saab toetust taotleda projektidele/üritustele, mis toimuvad perioodil 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2021.
 
Täiendavat infot ja abi taotluse esitamisel saab haridus- ja kultuuriosakonna vastava valdkonna spetsialistilt: 
noorsootööspetsialist  Annika Ladva, tel 517 2799; 
kultuurispetsialist Eve Sokk, tel 799 9489, 514 7682; 
spordi- ja tervisedendusespetsialist, Kaire Zopp, tel 799 9484; 
haridusspetsialist Ülle Saar, tel 799 3970, 5306 9570