« Tagasi

Vallavalitsuse 02.06.2021 istungil

Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine

Määrati
- Vastse-Kuuste alevikus Tööstuse tn 8 olevale ehitistele teenindamiseks vajalik maa pindalaga umbes 3753 m²,  millele seatakse hoonestusõigus ja katastriüksuse sihtotstarve järgmiselt: Põlva vald Vastse-Kuuste alevik Tööstuse tn 8 ja sihtotstarve tootmismaa.
- Vastse-Kuuste alevikus Tööstuse tn 12 olevale ehitistele teenindamiseks vajalik maa pindalaga umbes 4683 m², millele seatakse hoonestusõigus ja katastriüksuse sihtotstarve järgmiselt: Põlva vald Vastse-Kuuste alevik Tööstuse tn 12; sihtotstarve tootmismaa.

Nõusoleku andmine keskkonnaloa taotlusele
Nõustuti aktsiaseltsi GRK Infra AS keskkonnaloa taotlusega. Keskkonnaluba taotletakse Põlva sildregulaatori ümberehitamistöödele. Töid teostatakse Põlva maakonnas Põlva vallas Mammaste külas asuvatel 87 Põlva ringtee L4 kinnistul ja Mammaste-Orajõe jalgtee kinnistul ning Põlva maakonnas Põlva vallas Orajõe külas asuval Jõekalda tee 1 kinnistul.

Arvamuse andmine Põlva valla kaugküttepiirkondadele ühtse hinna kehtestamiseks
Põlva Vallavalitsus andis nõusoleku aktsiaseltsile Põlva Soojus jätkata läbirääkimisi Konkurentsiametiga soojuse uue piirhinna väljatöötamisel ning kehtestada piirkondadele (Põlva, Ahja, Vastse-Kuuste ja Tilsi) ühine piirhind.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5160435
annely.eesmaa@polva.ee