« Tagasi

Vallavalitsuse 02.09.2020 istungil

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankel "Põlva valla Leevijõe ja Kööbi piirkonna kruusakattega teede pindamine" tunnistati edukaks AS TREV-2 Grupp esitatud pakkumus, maksumusega 119 394,00 eurot koos käibemaksuga.
Riigihankel "Põlva vallas Ahja ja Mooste külade piirkonnas kruusateede pindamine"  tunnistati edukaks AS TREV-2 Grupp esitatud  pakkumus, maksumusega 179 128,20 eurot koos käibemaksuga.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Padari külas Kuke katastriüksuse (katastritunnus 87201:003:0450, pindala 10,50 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Kuke, sihtotstarve maatulundusmaa; Leevi, sihtotstarve maatulundusmaa; Niidu, sihtotstarve maatulundusmaa; Padari ringtee L1, sihtotstarve transpordimaa; Padari ringtee L2, sihtotstarve transpordimaa.

Nõustuti Karilatsi külas Ranna katastriüksuse (katastritunnus 62201:001:0845, pindala 2,22 ha, sihtotstarve tootmismaa 100%) jagamisega ning määrata uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Ranna, sihtotstarve elamumaa ja Tammetõru, sihtotstarve elamumaa.

Sundvalduse seadmine
Seati  tähtajatu sundvaldus Põlva vallas Mammaste külas Kunna katastriüksusele (katastriüksuse tunnus 61901:001:0752, suurus 5044 m²) Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks ning hoolduseks. Sundvalduse ligilähedane pindala on 10 m².

Eramu värvimise toetuse andmine
Eraldati eramu värvimise toetust 200 eurot värvimiskulude hüvitamiseks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee