« Tagasi

Vallavalitsuse 09.12.2020 istungilt

Ettevõtlustoetuse eraldamine
Eraldati ettevõtlustoetust osaühingule Kivikaru 6000 eurot seadmete ostuks. Investeeringu abil luuakse hiljemalt 2021. aasta augustiks kolm uut töökohta.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi koostamine" edukaks pakkumuseks OÜ Hendrikson & KO ning Kajaja Acoustics OÜ ühispakkumus, maksumusega 16 560,00 eurot koos käibemaksuga.

Riigihanke "Põlva Vallavalitsuse administratiivhoone projekteerimine" edukaks pakkumuseks tunnistati AS RTG Projektbüroo pakkumus, mis kogus vastavalt hindamiskriteeriumitele 87,46 punkti ning osutus majanduslikult soodsaimaks pakkumuseks.

Toetuse maksmine
Otsustati maksta jõulutoetust Põlva valla nelja- ja enamalapseliste perede lastele, toimetulekutoetuse lastega peredele ning asendushooldusteenusel viibivatele lastele, kokku summas 11 820 eurot.

Nõusoleku andmine
Anti nõusolek Kanassaare külas asuval Trapetsi katastriüksusel umbes 0,99 hektari suurusel alal kasvava metsa raadamiseks ja maa kasutusele võtmiseks haritava maana.

Reservfondist raha eraldamine
Ehitus- ja planeeringuosakond on läbi viinud riigihanke Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse lifti projekteerimis-ehitustööde teostaja leidmiseks. Hanke käigus esitati kaks pakkumust. Soodsaim pakkumus oli 170 937,12 eurot koos käibemaksuga. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse lifti rajamiseks on eelarves 80 000 eurot, puudujääv  90 937,12 eurot koos käibemaksuga otsustati eraldada reservfondist.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435