« Tagasi

Vallavalitsuse 16.12.2020 istungil

Hanketulemuste kinnitamine
Riigihanke "Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse lifti projekteerimis- ja ehitustööd" edukaks OÜ Rehe Ehitus ja AS Kone esitatud ühispakkumus, maksumusega 142 447,60 eurot ilma käibemaksuta (170 937,12 eurot koos käibemaksuga).
Riigihanke "Põlva valla, Laheda piirkonna kruusateede remont ja pindamine" edukaks pakkumuseks kinnitati AS TREV 2 Grupp pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 27 526,33 eurot ilma km-ta (33 031,60 eurot koos km-ga).
Lihthanke "Vastse-Kuuste Kaari lasteaia mööbli ost" pakkujaks tunnistati edukaks OÜ Kumer Saag OÜ ja A&T Trading OÜ esitatud ühispakkumus, maksumusega 17 832,89 eurot ilma käibemaksuta (21 399,47 eurot koos käibemaksuga).

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks  Kiidjärve külas Koolimaa katastriüksusele (katastriüksuse tunnus 87202:002:0927, suurus 5,70 ha) ja Kiidjärve külas Tõru katastriüksusele (katastriüksuse tunnus 87202:002:1009, suurus 2,93 ha). Sundvaldused seatakse maakaabli omamiseks ja majandamiseks.

Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
Enampakkumine sõiduautode RENAULT KANGOO registreerimismärgiga 302MGD ja OPEL COMBO KOMBI registreerimismärgiga 672BDG võõrandamiseks tunnistati nurjunuks. Enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul pakkumusi ei laekunud.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seada isiklik kasutusõigus AS Gaasivõrk kasuks Põlva valla omandis olevale Tiigioru tee 1 kinnistule 149,9 m2 ulatuses B-kategooria maagaasitorustiku ja 69,3 m2 ulatuses A-kategooria maagaasitorustiku ehitamiseks.

Igapäevaelu toetamise teenuse kulude katmine
Maksta Põlva valla eelarvest MTÜle Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda toetust 2020. aastal Peri Sotsiaalkeskuses Põlva valla psüühilise erivajadustega isikute igapäevaelu toetamise teenuse osutamisel ruumidega seotud kulude katmiseks summas 4000 eurot. Peri Sotsiaalkeskuses osutatakse igapäevaelu toetamise teenust 37le Põlva valla psüühilise erivajadusega isikule.

Kiideti heaks Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli arengukava projekt.

Katastriüksuste liitmine
Nõustuti Põlva vallas Pragi külas katastriüksuste 62201:001:0249 ja 62201:001:0251 liitmisega üheks katastriüksuseks ning määrati moodustatavale maaüksusele aadress Saava, Pragi küla, Põlva vald ja sihtotstarve maatulundusmaa.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus