« Tagasi

Vallavalitsuse 20.01.2021 istungil

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Tilsi keskus 8 katastriüksusele kogu ulatuses laste mänguväljaku omamiseks ja majandamiseks.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati isikliku kasutusõigus Põlva valla kasuks Eesti Vabariigi omandis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel ning Transpordiameti valduses olevatele kinnistutele Põlva linnas ja lähiümbruses (Mammaste, Soesaare, Himmaste, Peri ja Rosma külas ning Saesaare piirkonnas), Ahja ja Vastse-Kuuste alevikes ning Tilsi külas olemasoleva tänavavalgustuse ümberehitamiseks.

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused detailplaneeringut koostamata Rosma külas Värska mnt 6 kinnistule üksikelamu laiendamiseks.

Teenuste hinnakirja muutmine
Muudeti Põlva haldusteenistuse poolt pakutavate teenuste hinnakirjas Rosma kalmistu leinasaali ja külmkambri rendi hindasid:
leinasaali rent, 1 tund 20.40 eurot (hind koos käibemaksuga)
külmkambri kasutamine, 1 ööpäev 12 eurot (hind koos käibemaksuga)

Transpordimaa tasuta omandamine
Otsustati omandada Põlva vallale Viisli külas asuv katastriüksus 62201:001:1552, aadress Variku tee L4, pindala 1151 m², sihtotstarve – transpordimaa. Tegu on lõiguga Variku teest.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
annely.eesmaa@polva.ee
799 9494; 516 0435