« Tagasi

Vallavalitsuse 28.10.2020 istungil

Aadresside määramine
Augustikuus 2020 määrati Põlva linnas uued liikluspinnad Friedebert Tuglase põik ja Niidu tänav ning muudeti Friedebert Tuglase tänava liikluspinna kuju. Nüüd muudetakse vastavaks kõik endise Friedebert Tuglase tänava äärde jäävate kinnistute aadressid.

Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine
Tilsi külas asuva garaaži teenindamiseks vajalik maa määrati järgmiste andmetega: koha-aadress Põlva vald Tilsi küla Tilsi keskus 9;  pindala ca 1214 m²; sihtotstarve elamumaa.

Reservfondist raha eraldamine
Ehitustööde täpne maksumus selgub peale hankemenetluse läbiviimist ning tihtipeale pole seda võimalik eelnevalt täpselt planeerida.
Riigihanke "Mooste kultuurimaja osaline rekonstrueerimine"  hanke odavaim pakkumine ületas eelarves prognoositud summat. Puudujääv summa 30 275 eurot otsustati eraldada reservfondist.
Samuti kallines projekti „Põlva linna ja Peri piirkonna ühendamiseks Rosma-Peri kergliiklustee rajamine" elluviimiine, Otsustati eraldada reservfondist täiendavalt 182 474 eurot .

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Mooste kultuurimaja osaline rekonstrueerimine" laekus tähtaegselt kuus pakkumust, millest hanketingimustele vastas viis pakkumust.  Edukaks pakkumuseks tunnistati Zepparth OÜ pakkumus, maksumusega 125 314,31 eurot koos käibemaksuga.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Roosi külas katastriüksuse Kraavi (katastritunnus 38501:003:0480, pindala 3.67 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamise ja uute katastriüksuste moodustamisega järgmiselt: Kraavi, sihtotstarve elamumaa; Kraaviniidu, sihtotstarve maatulundusmaa; Kraavinurme, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Laho külas katastriüksuse Karu (katastritunnus 47301:002:0611, pindala 8,09 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamise ja uute katastriüksuste moodustamisega järgmiselt: Karu, sihtotstarve maatulundusmaa; Karunurme, sihtotstarve maatulundusmaa.

 

Teate koostas:

Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5160435