« Tagasi

Vallavolikogu 16.12.2020 istungil

Volikogu ei võtnud vastu otsust volikogu esimehele umbusalduse avaldamise kohta. Umbusalduse poolt hääletas 8 ning vastu oli 15 volikogu liiget, 1 volikogu liige jättis hääletamata.

Võeti vastu Põlva valla 2020. aasta neljas lisaeelarve.

I lugemise läbis Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" muutmine.

Teate koostas:
Liia Sulg
vallasekretäri abi
Põlva Vallavalitsus