« Tagasi

Vallavolikogu 29.10.2020 istungilt

Põlva Vallavolikogu istung toimus elektrooniliselt Zoom keskkonnas.

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord

I lugemisel oli erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord. Erateede avalikuks kasutuseks määramise kord määrab, millistel alustel ja põhimõtetel vallavalitsus teeb otsuse määrata eratee avalikku kasutusse või mitte. Eelnõu saadetakse menetlusse volikogu arengu-, majandus ning kogukonna- ja külaelukomisjonidesse ning seejärel läheb II lugemisele.

Esindaja nimetamine Vastse-Kuuste Kooli ja Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse
Otsustati nimetada Vastse-Kuuste Kooli hoolekogusse Põlva Vallavolikogu esindajaks Lennart Liba ning Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse Põlva valla kui kooli toetava organisatsiooni esindajaks Nikolai Järveoja.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 26. novembril 2020.

Teate koostas
Liia Sulg
Vallasekretäri abi
Põlva Vallavalitsus