« Tagasi

Volikogu istungilt 17.05.2018

Muudetud 22.05.2018

Põlva Vallavolikogu istungil osales 22 vallavolikogu liiget.

Istungi alguses andis Lennart Liba istungi juhatajale üle 14 volikogu liikme poolt allkirjastatud umbusaldusavalduse volikogu esimehele Igor Tarole.

Volikogu liikmed hääletasid Põlva linnas Kesk 20 asuva hoonestatud kinnistu tasuta võõrandamise taotlemise eelnõu päevakorrast välja. 

Volikogu kehtestas kaks sotsiaalvaldkonna määrust: raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord ning asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord.

Otsustati lõpetada kehtiva õigusega mitte kooskõlas oleva Kauksi Lapsehoiu tegevus 30.06.2018. 

Õigusruumi korrastamise eesmärgil tunnistati kehtetuks Laheda Vallavolikogu otsused sotsiaaleluruumi kehtestamise kohta ning ühinemiseelsete omavalitsuste määrused, mis ei ole kooskõlas kehtiva õigusega.  

Kehtestati ühtne Põlva valla jäätmehoolduseeskiri.

Abivallavanem Arne Tilk informeeris volikogu liikmeid Pärnaõie 32 kinnistu, Pärnaveere katastriüksuse, osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamise algatamise menetluse seisust.

Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis tõstatas Aare Veetsmann küsimuse teede kehvast olukorrast.  Abivallavanem Arne Tilk vastas, et esimene hööveldusring peaks saama tehtud käesoleva nädala lõpuks. 

Indrek Käo küsis, kas on arenguid Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemise küsimuses. Vallavanem Georg Pelisaar vastas, et on kohtutud Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimehega ja kliinikumi tegevjuhtkonnaga. Kliinikum on valmis oma seisukohta muutma, kui Põlva Haigla nõukogu nii otsustab. Järgmine Põlva Haigla nõukogu istung toimub 21. mail.

Järgmine Põlva Vallavolikogu istung toimub 21. juunil 2018.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus
Avalike suhete spetsialist
799 9494