« Tagasi

Alates 01.10.2019 muutuvad jäätmeveo teenustasud Mooste veopiirkonnas

Endise Mooste Vallavalitsuse ja Eesti Keskkonnateenused ASi vahel on 18.09.2015 sõlmitud korraldatud jäätmeveo hankeleping tähtajaga 30.09.2019.

Põlva Vallavalitsus on ette valmistamas teenuse kontsessioonilepingu sõlmimise menetlust korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks ühinenud Põlva vallas. Orienteeruvalt viiakse kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus läbi käesoleva aasta lõpuks. Lähtuvalt sellest on Põlva Vallavalitsus taotlenud Eesti Keskkonnateenused AS-lt korraldatud jäätmeveo hankelepingu pikendamist.

Seoses hankelepingu pikenemisega muutuvad teenuse hinnad Mooste piirkonnas. Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.10.2019.

Jäätmeveo teenustasud Mooste veopiirkonnas alates 01.10.2019:

SEGAOLMEJÄÄTMED

Konteineri maht (m3)

Ühe konteineri tühjendus (km-ga) EUR

Kuni 0,14

2,51

Kuni 0,24

4,30

Kuni 0,37

6,64

Kuni 0,60

11,83

Kuni 0,80

14,34

Kuni 1,50

26,89

Kuni 2,50

44,81

Kuni 4,50

80,66