Selle aasta  9. mail tähistame nii emadepäeva kui Euroopa päeva. Sel puhul on Põlva linnas üles seatud Euroopa orienteerumismäng ning Põlva keskväljak kaunistatakse lillevaiba ja...

Euroopa päev 9. mai on tänavu ühtlasi emadepäev

Selle aasta  9. mail tähistame nii emadepäeva kui Euroopa päeva. Sel puhul on Põlva linnas üles seatud Euroopa orienteerumismäng ning Põlva keskväljak kaunistatakse lillevaiba ja...

Sundvalduse seadmine Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Rosma külas asuvale Ringtee 19 katastriüksusele ligikaudse pindalaga 155m 2 maakaabelliini rajamiseks. ...

Vallavalitsuse 05.05.2021 istungil

Sundvalduse seadmine Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Rosma külas asuvale Ringtee 19 katastriüksusele ligikaudse pindalaga 155m 2 maakaabelliini rajamiseks. ...

Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja koju/tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike müük toimub alternatiivsetest müügikohtadest.  ...

Vastse-Kuuste postkontor on 17.05-28.05 suletud

Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja koju/tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike müük toimub alternatiivsetest müügikohtadest.  ...

Kümne aasta jooksul on kodulähedased veekogud nõudnud sadu inimelusid. Väikelapsed upuvad sageli koduõuel või selle lähistel. Kevadsooja saabudes veedavad paljud pered aega värskes õhus,...

Hoolitseme laste ja lähedaste eest, keda soojenev ilm hakkab ujuma meelitama

Kümne aasta jooksul on kodulähedased veekogud nõudnud sadu inimelusid. Väikelapsed upuvad sageli koduõuel või selle lähistel. Kevadsooja saabudes veedavad paljud pered aega värskes õhus,...

NB! Torustikutööd ja veekatkestus lükati ilmastikuolude tõttu teisipäevale, 4. maile. AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval,  3. mail 2021 a  alates kella 10:30st kuni...

Veekatkestus Põlva linnas 4. mail

NB! Torustikutööd ja veekatkestus lükati ilmastikuolude tõttu teisipäevale, 4. maile. AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval,  3. mail 2021 a  alates kella 10:30st kuni...

Täna kogunes Põlva valla kriisikomisjon, et arutada meetmeid koroonaviiruse järsu leviku vastu Põlva vallas. Viimase nädala jooksul on Põlvasse tekkinud  kolm töökohakollet ja...

Koroonaviiruse levikust Põlva vallas

Täna kogunes Põlva valla kriisikomisjon, et arutada meetmeid koroonaviiruse järsu leviku vastu Põlva vallas. Viimase nädala jooksul on Põlvasse tekkinud  kolm töökohakollet ja...

Rosma-Peri jalg- ja jalgrattatee ehitusega alustatakse töid ka projektijärgsel Linnamäe tee ehitusel. Töö teostajaks on Teearu Grupp OÜ Rajatakse asfalteeritud tänavavalgustusega tee, tööde...

Alustatakse Linnamäe tee ehitusega

Rosma-Peri jalg- ja jalgrattatee ehitusega alustatakse töid ka projektijärgsel Linnamäe tee ehitusel. Töö teostajaks on Teearu Grupp OÜ Rajatakse asfalteeritud tänavavalgustusega tee, tööde...

Anti ülevaade Põlva valla 2021. aasta eelarve täitmisest seisuga 31.03.2021 ning hangete hetkeseisust. Võeti vastu täisealise isiku hooldamise kord. Kord reguleerib täisealisele isikule...

Volikogu 29.04.2021 istungilt

Anti ülevaade Põlva valla 2021. aasta eelarve täitmisest seisuga 31.03.2021 ning hangete hetkeseisust. Võeti vastu täisealise isiku hooldamise kord. Kord reguleerib täisealisele isikule...

Riigimetsa Majandamise Keskus on koostanud  Aarna küla, Hatiku küla ja Kiidjärve küla ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Projektiga ehk kinnitamata...

Plaanitavad metsatööd Aarna, Hatiku ja Kiidjärve külades

Riigimetsa Majandamise Keskus on koostanud  Aarna küla, Hatiku küla ja Kiidjärve küla ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Projektiga ehk kinnitamata...

Projekteerimistingimuste määramine Määrati projekteerimistingimused Puuri külas, Lille tn 16 katastriüksusel detailplaneeringus määratud ehituslike, arhitektuuriliste ning kujunduslike...

Vallavalitsuse 28.04.2021 istungil

Projekteerimistingimuste määramine Määrati projekteerimistingimused Puuri külas, Lille tn 16 katastriüksusel detailplaneeringus määratud ehituslike, arhitektuuriliste ning kujunduslike...

Põlva vald toetab ka 2021. aastal korterelamuid järgmistel remonditöödel: krundisisesed teed ja platsid, välisvalgustus, elamu välisfassaad (sokli ja välisseinte remont, akende ja välisuste...

Korterelamute toetuse taotlusi oodatakse 15. maiks

Põlva vald toetab ka 2021. aastal korterelamuid järgmistel remonditöödel: krundisisesed teed ja platsid, välisvalgustus, elamu välisfassaad (sokli ja välisseinte remont, akende ja välisuste...

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Maarja tn 2b katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata...

Põlva linnas Maarja tn 2b katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Maarja tn 2b katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata...

Hea lapsevanem! Praegune aeg on keeruline – Sul on mitmeid rolle, mida täita, ja kõik justkui ootavad midagi. Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe, võib-olla ka...

Lapsevanem ... aga SINA ISE?

Hea lapsevanem! Praegune aeg on keeruline – Sul on mitmeid rolle, mida täita, ja kõik justkui ootavad midagi. Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe, võib-olla ka...

Esmakordselt veebis toimunud maateaduste olümpiaadi neli parimat gümnasisti õpivad Tallinna Reaalkoolis, Gustav Adolfi Gümnaasiumis ja Põlva Gümnaasiumis. Võitjaid ootab augustis ees...

Põlva Gümnaasiumi õpilane Geteli Hanni hinnati vabariiklikul maateaduste olümpiaadil üheks võitjaks

Esmakordselt veebis toimunud maateaduste olümpiaadi neli parimat gümnasisti õpivad Tallinna Reaalkoolis, Gustav Adolfi Gümnaasiumis ja Põlva Gümnaasiumis. Võitjaid ootab augustis ees...

Põlva Vallavolikogu virtuaalne istung toimub neljapäeval, 29. aprillil 2021 algusega kell 15.00 Teams -i keskkonnas .   Istungi päevakord ja eelnõud  

Vallavolikogu istung 29.04.2021

Põlva Vallavolikogu virtuaalne istung toimub neljapäeval, 29. aprillil 2021 algusega kell 15.00 Teams -i keskkonnas .   Istungi päevakord ja eelnõud  

Ajakeskus Wittenstein kutsub pidama maarahva tähtsaimat püha - jüripäeva – üle-eestilise suursündmusega Jüriöö Märgutuled 2021. 23. aprillil kell 21.00 süüdatakse Paide Ordulinnuse vahitorni...

Jüriöö märgutule toovad Põlvasse mootorratturid

Ajakeskus Wittenstein kutsub pidama maarahva tähtsaimat püha - jüripäeva – üle-eestilise suursündmusega Jüriöö Märgutuled 2021. 23. aprillil kell 21.00 süüdatakse Paide Ordulinnuse vahitorni...

Maa riigi omandisse jätmine Transpordiameti taotlusel otsustati jätta riigi omandisse ning määrata aadressid ja sihtotstarbed Põlva vallas asuvatele reformimata katastriüksustele, mis on...

Vallavalitsuse 21.04.2021 istungil

Maa riigi omandisse jätmine Transpordiameti taotlusel otsustati jätta riigi omandisse ning määrata aadressid ja sihtotstarbed Põlva vallas asuvatele reformimata katastriüksustele, mis on...

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursiga direktorit Friedebert Tuglase nimelisele Ahja Koolile. Ahja Kooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö,...

Konkurss Ahja kooli direktori ametikoha täitmiseks

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursiga direktorit Friedebert Tuglase nimelisele Ahja Koolile. Ahja Kooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö,...

16. aprillil toimunud e-võistumängimise peapreemia pälvis eesti lõõtspillil ja karmoškal mänginud Mihkel Sildoja, kes võitis ka omalooming III ja lõõtspillid III pilligruppide arvestuses. Kokku...

Suure üleriigilise pärimusmuusikute e-võistumängimise võitis Mihkel Sildoja Mooste Rahvamuusikakoolist

16. aprillil toimunud e-võistumängimise peapreemia pälvis eesti lõõtspillil ja karmoškal mänginud Mihkel Sildoja, kes võitis ka omalooming III ja lõõtspillid III pilligruppide arvestuses. Kokku...

Eestis on praeguseks kõigist üle 70-aastastest vaktsineeritud üle Eesti enam kui pooled. Lähinädalatel Eestisse jõudvad vaktsiinikogused võimaldavad pakkuda vaktsineerimise võimalust kõigile...

Kõik veel vaktsineerimist ootavad üle 70-aastased peaksid endast perearstile märku andma

Eestis on praeguseks kõigist üle 70-aastastest vaktsineeritud üle Eesti enam kui pooled. Lähinädalatel Eestisse jõudvad vaktsiinikogused võimaldavad pakkuda vaktsineerimise võimalust kõigile...

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine Kinnitati 15.–21. märtsil 2021 läbi viidud rahvaküsitluse tulemusena selgunud paremusjärjestus Põlva valla 2021. aasta kaasavasse eelarvesse esitatud...

Vallavalitsuse 14.04.2021 istungil

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine Kinnitati 15.–21. märtsil 2021 läbi viidud rahvaküsitluse tulemusena selgunud paremusjärjestus Põlva valla 2021. aasta kaasavasse eelarvesse esitatud...

Kagu Ühistranspordikeskus korraldas ideekonkursi, kus selgitatakse välja ideekavand, millest arendatakse välja lõplik disaini Põlva- ja Võrumaa bussidele. Konkursist võivad osa võtta...

Algas Põlva- ja Võrumaa busside väliskujunduse konkurss

Kagu Ühistranspordikeskus korraldas ideekonkursi, kus selgitatakse välja ideekavand, millest arendatakse välja lõplik disaini Põlva- ja Võrumaa bussidele. Konkursist võivad osa võtta...

RMK korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Taevaskoja külas RMK Saesaare parklas asuva teenindusmaa, paviljoni ja infopunkti üürile andmiseks. Pakkumised peab esitama või saatma postiga...

RMK korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise

RMK korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Taevaskoja külas RMK Saesaare parklas asuva teenindusmaa, paviljoni ja infopunkti üürile andmiseks. Pakkumised peab esitama või saatma postiga...

Täna oli viimane tööpäev Friedebert Tuglase nimelise Ahja kooli direktoril Katrin Jõgeval. Põlva Vallavalitsus tänab Katrinit pikaajalise ja pühendumusega tehtud töö eest Ahja laste...

Põlva Vallavalitsus tänab Ahja kooli direktorit

Täna oli viimane tööpäev Friedebert Tuglase nimelise Ahja kooli direktoril Katrin Jõgeval. Põlva Vallavalitsus tänab Katrinit pikaajalise ja pühendumusega tehtud töö eest Ahja laste...

Mooste Mõisakooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus-...

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursiga direktorit Mooste Mõisakoolile

Mooste Mõisakooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus-...

Näitan: 1-25
Elemente lehe kohta 25
of 47