« Tagasi

Alates 1. jaanuarist 2024 on kõigil kohustus biojäätmeid eraldi koguda

Alates 01.01.2024 laieneb biojäätmete eraldi kogumismahutisse kogumise ja jäätmevedajale üleandmise nõue kõigile (sh üksikelamutega) kinnistutele, mis on korraldatud jäätmeveoga liidetud.

Siiani on Põlva vallas biojäätmete sorteerimise kohustus olnud kortermajades, kus on 10 ja enam korterit. 

Biojäätmete (toidu- ja köögijäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed) eraldi kogumise kohustus tähendab, et kõikides kodudes, ettevõtetes, asutustes ja mujal, kus biojäätmeid tekib, tuleb need koguda teistest jäätmeliikidest eraldi ja suunata ringlusse.

Ringlusse suunamise võimalusi on kaks: kas anda üle jäätmevedajale või kompostida.

Jäätmevedajale üleandmiseks tuleb biojäätmed koguda selleks ettenähtud jäätmekonteinerisse. Biojäätmete konteiner tuleb soetada ise, soovi korral võib olla ka naabriga ühine. Jäätmekonteineri tellimine ja lisainfo on leitav Eesti Keskkonnateenused kodulehel.
Alates 1. jaanuarist 2024 loetakse kõik tiheasustusaladel (Põlva linnas ja selle ümbruses (osaliselt Mammaste küla, Soesaare küla, Rosma küla ja Puuri küla), Ahja alevikus, Mooste alevikus, Vastse-Kuuste alevikus, Tilsi külas, Peri külas ning Himmaste külas) asuvad kinnistud, kes pole kompostimist taotlenud, automaatselt biojäätmete veoga liitunuks.
Biolagunevate jäätmete veost saab vabastuse, kui tõendatakse ära kohapeal kompostimine.

Kompostimise tõendamiseks on tarvis esitada pilt nõuetekohasest kompostikastist ja kinnitada komposti kasutamine kinnistul. Tõendamise parim ja lihtsam võimalus on läbi jäätmekäitluse iseteenindusplatvormi EVALD.
Isikutuvastamise võimekuse puudumisel on võimalik saata kompostikasti pilt ning kinnitus digiallkirjastatuna keskkonnaspetsialisti e-mailile Birgit.purga@polva.ee või tuua Põlva Vallavalitsusse kohapeale.

Kui nõuetekohasest kompostimisest pole omavalitsust teavitatud, võib jäätmevedaja alustada biojäätmete veoteenuse osutamist vastavalt eelnevalt saadetud veograafikule ja hinnakirjale.

Komposter võib olla nii ise ehitatud kui poest ostetud, soojustatud või soojustamata. Biojäätmete tekkekohas kompostimisel tuleb ka saadav kompostmuld omal kinnistul ise ära kasutada. Kui biojäätmeid tekkekohas ei kompostita või kompostitakse vaid osa biojäätmeid, tuleb kasutusele võtta biojäätmete konteiner.

Soovituslikult on biojäätmete konteiner pruuni värvi, et ei tekiks segadust jäätmete õigesse konteinerisse panemisel. Biojäätmete konteiner võib olla ka muud värvi, kuid sel juhul tuleb sellele panna biojäätmetele viitav kleebis. Biojäätmete konteiner võib olla (kuid ei pea olema) perforeeritud külgedega või filterkaanega, mõlemal juhul on eesmärgiks vähendada haisu teket konteineris. Liigiti kogutavad biojäätmed tuleb mahutisse paigutada paberist või muust biolagunevast materjalist kotti pakendatuna. Biojäätmeid võib paigutada konteinerisse lahtiselt, kui konteiner on vooderdatud biolaguneva kotiga. Biojäätmete mahutisse ei tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Kohalikku omavalitsust ei ole vaja teavitada, kui lisaks kompostrile on kasutusel ka biojäätmete konteiner, kuna ei ole soovi kõiki toidujäätmeid oma kompostrisse panna.

Samm-sammult juhend EVALDi kaudu kompostimise tõendamiseks:

  1. Mine lingile https://evald.ee/polvavald/app/jaatmekaitlus
  2. Logi sisse ID-kaardi, mobiili ID või smart ID kaudu
  3. Vali kinnistu, millele taotlust esitada soovid
  4. Avanenud aknas vajuta „taotle kompostimist"
  5. Lisa eelnevalt kompostikastist tehtud pilt
  6. Vaata üle oma e-maili aadress
  7. Loe läbi kõik kinnitused kompostimise ja selle kasutamise kohta
  8. Vajuta „esita"
  9. Keskkonnaspetsialist vaatab taotluse üle. Küsimuste ilmnemisel täpsustab taotluse esitajaga vajalikud punktid ja seejärel saabub e-mailile kinnitus edukast avaldusest.

 

Täpsemalt kompostimisest ja biojäätmetest võib lugeda alljärgnevatelt lehekülgedelt: