« Tagasi

Arramäe jääksoo veerežiimi taastamise projekt

RMK tellimusel on valmimas Põlva vallas asuva Arramäe jääksoo veerežiimi taastamise projekt. (Projekteerija on AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi). Projektis nähakse ette kuivenduskraavide sulgemine, pinnaspaisude ehitamine, truupide lisamine, tee rekonstrueerimine ning metsa ja võsa raadamine.

Projekti tutvustav koosolek toimub 11.06.2018 kell 15.00 RMK Tartu kontoris (Rõõmu tee 2).

Projekt rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Projekteerija kontaktid: e-post – maajavesi@maajavesi.ee; telefon – 507 0951.