« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Põlva linnas Energia tn 16

Põlva Vallavalitsus algatas 23.05.2018 korraldusega nr  2-3/351 Põlva linnas Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga muuta senine sihtotstarbeta maa sihtotsarve tootmis- ja ärimaaks ning määrata kolmele moodustatavale krundile ehitusõigused.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla kodulehel www.polva.ee/detailplaneeringud .