« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Põlva linnas Kesk 37

Põlva Vallavalitsus algatas 23.05.2018 korraldusega nr  2-3/352 Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,25 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga kaaluda võimalusi olemasoleva elamu laiendamiseks äripindadega rohkem kui 33%, hoone teisele korrusele kuni 2 korteri ehitamiseks, kuni 22-kohalise parkla rajamiseks ning maa kasutamise sihtotstarbe muutmiseks elamumaast ärimaaks.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla kodulehel www.polva.ee/detailplaneeringud.