Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Põlva Vallavalitsuse 21.06.2022. a korraldusega nr 2-3/265 lõpetati Põlva linnas Pärnaõie tänava ja Vabriku tänava vahelise ala detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kavandada krundid äri-, tootmise- ja väikeettevõtluse jaoks, liikluspinnad, haljasalad ning liitumised ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele planeerida tänavavõrk.

Kuna terviklahendusena ei õnnestunud vajalike juurdepääsude kavandamine, ei olnud võimalik detailplaneeringu koostamisega soovitud eesmärgil jätkata.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega saab tutvuda Põlva valla veebilehel: https://www.polva.ee/parnaoie-ja-vabriku-tanavate-vaheline-ala