« Tagasi

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hakkab vastu võtma alates 5. juunist 2018 taotlusi elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades (reoveekogumisalal).

Põlva vallas on Põlva reoveekogumisala, mis hõlmab Himmaste, Mammaste, Orajõe, Puuri, Rosma, Soesaare küla ning Põlva linna.

Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega, kuid ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Lisainfo on leitav KIK kodulehelt aadressil https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine ning allolevatel kontaktidel.

Uno Kangro
ehitusspetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9463
uno.kangro@polva.ee

Kristo Kivisaar
juhataja
AS Põlva Vesi
799 1940
kristo.kivisaar@polvavesi.ee