« Tagasi

Ettepanekuid 2023. aasta kaasavasse eelarvesse saab esitada 10.-25. jaanuarini.

Kohe jõuab kätte aeg esitada ettepanekud selle aasta kaasavasse eelarvesse. 

Ettepanek peab sisaldama:

  1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
  2. nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  3. idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5. ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ettepaneku hinnanguline maksumus peab olema vähemalt 5000 eurot ning maksimaalselt 50 000 eurot.

Ettepanek tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal saata allkirjastatuna aadressile Põlva vallavalitsus, Keldrikaela tee 2, Mammaste, 63211 Põlva vald.

Vaata ka https://www.polva.ee/mis-on-kaasav-eelarve

 

Lisainfo:
Tiiu Marran
projektispetsialist
tiiu.marran@polva.ee
515 5919