Leevijõe külas muudetakse viie tee nimed

Kohalike teede nimed muudetakse teeregistris alljärgnevalt:

Tee number

Tänava/tee nimi

Uus tänava/tee nimi

8720004

Kilgi-Savimäe tee

Jõngaru tee

8720006

Leevijõe ringtee I

Veskijärve tee

8720007

Leevijõe ringtee II

Leevijõe tee

8720024

Uibopuu-Käsperi tee

Nõlva tee

8720112

Valsi tee

Metsaääre tee