Põlva valla lasteaedade suvine töökorraldus

Põlva valla munitsipaallasteaedades on 38 rühma, kokku 628 last. Nendest 120 on tänavu koolieelikud, kes suve alguseks lasteaiaperele head aega soovivad ja pärast kosutavat suvepuhkust koolilapse huvitavale teekonnale astuvad.

Suvi on puhkuste aeg ka lasteaedade töötajatele  ning seetõttu on hoolekogude ettepanekuid arvestades suveperioodil mõne nädala jooksul kõik lasteaiad suletud ja töötab vaid üks valvelasteaed. Ajavahemikul, mil lasteaed kus laps käib, on suletud, saab vastava taotluse alusel kasutada lasteaiakohta valvelasteaias.

Valvelasteaed on 2023. aasta suvel Põlva vallas avatud tööpäeviti kell 7-18 järgmiselt:

Põlva Lasteaed Pihlapuu

3. juulist - 4. augustini

Põlva Lasteaed Mesimumm

7. augustist - 25. augustini

 

Valvelasteaias avatakse ja komplekteeritakse rühmad vastavalt lapsevanemate poolt õigeaegselt esitatud taotlustele. Taotluse vorm on kättesaadav kõikides lasteaedades ja Põlva valla kodulehel. Taotluse esitab lapsevanem Põlva Lasteaia Pihlapuu direktorile e-posti aadressile direktor@pihlapuu.ee  hiljemalt 15. mail 2023. Valvelasteaias koha kasutamisel tasub vanem lapse eest toiduraha taotluses märgitud päevade eest tervikuna, ühe päeva sees toidukordade kaupa arvestust ei tehta. Samuti on oluline meeles pidada, et valvelasteaeda tuleb vähemalt kolm päeva ette informeerida, kui perekonna suvised plaanid muutvad ja laps seetõttu lasteaeda ei lähe. Loodame väga, et vanemad planeerivad oma lapsele suveperioodiks võimalikult palju lasteaiavabasid päevi ja sisustavad neid ühiste toredate tegevustega. Iga laps vajab suvepuhkust koos vanematega ja võimaluse seda korraldada tagab ka seadusandlus.

Juhime tähelepanu, et lapsevanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last, on õigus saada põhipuhkust temale sobival ajal (Töölepingu seadus § 69 lõige 7 punkt 3). Oluline on oma soovist tööandjale õigeaegselt teada anda. See tähendab, et vastav avaldus tuleb esitada enne asutuse puhkuste ajakava kinnitamist, mida tööandja peab tegema kalendriaasta esimese kvartali lõpuks.

 

Lisainfo:
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja