« Tagasi

Juulis käivitub projekt „Uute ametioskustega tööle!“

ENESETÄIENDAMINE JA ÜMBERÕPE meede 3.2  „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine" PROJEKTI „UUTE AMETIOSKUSTEGA TÖÖLE" KAUDU VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSES

Kutsume Sind osalema Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektis „Uute ametioskustega tööle!", kui:

  • Oled olnud pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal 
  • Sinu elukoht on Põlva- või Võrumaal

Projekti raames toimuvad järgmised 640-tunnised erialased koolitused:

2018/2019 õppeaastal

  • Turismiettevõtte teenindaja
  • Puittoodete valmistaja ja viimistleja

2019/2020 õppeaastal

  • Abikokk
  • Koostelukksepp-keevitaja

Õppijatel on võimalus sooritada omandatud erialal kutseeksam. Lisaks läbivad kõik projektis osalejad enesetundmise  koolituse ja eriala tööpraktika.

8 projektis osalejat saavad võimaluse läbida B-kategooria juhilubade kursuse ning sooritada vastavad eksamid.

Õppijaid toetatakse õppimise ajal nõustamisega ning kõikidel gruppidel on tugiisik. Õppijad saavad õppeaja jooksul õppe- ning sõidutoetust.

Projekti kestvus: 11.07.2018–10.07.2020.

2018/2019 õppeaasta õppegruppide komplekteerimine toimub alates 11. juulist 2018. a.

Lisainfo:
http://www.vkhk.ee 
Telefon: 785 0821
e-post: siret.lillemae@vkhk.ee