« Tagasi

Ka veeteenuse hind muutub odavamaks

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lg 1 kohaselt ning tuginedes Konkurentsiameti 23.03.2023 otsusele nr 9-3/2023-011,
kehtestab AS Põlva Vesi alates 01.05.2023 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise hinnad.

Teenuse nimetus

Piirkond

Tasu (km-ta)

Tasu (km-ga)

Ühik

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

Põlva, Andre, Himmaste, Mammaste, Peri, Orajõe, Rosma

1,15

1,38

€/m³

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele

1,37

1,64

€/m³

Tasu reovee ärajuhtimise eest füüsilistele isikutele

0,93

1,12

€/m³

Tasu reovee ärajuhtimise eest juriidilistele isikutele

1,06

1,27

€/m³

Tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

Ahja, Tilsi, Jaanimõisa, Kauksi, Mooste, Rasina, Vastse-Kuuste, Aarna, Himma-Vardja

1,21

1,45

€/m³

Tasu reovee ärajuhtimise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

0,96

1,15

€/m³

Tasu reovee puhastamise eest, I grupp

kõik piirkonnad

1,34

1,61

€/m³

Tasu reovee puhastamise eest, II grupp

kõik piirkonnad

2,19

2,63

€/m³

Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise eest füüsilised isikud

Põlva linn

0,31

0,37

€/m³

Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise eest juriidilised isikud

Põlva linn

0,44

0,53

€/m³

Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee puhastamise eest füüsilised ja juriidilised isikud

Põlva linn

1,06

1,27

€/m³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS Põlva Vesi