« Tagasi

Kauksis alustab lasteaiarühm

17. mail 2018 võttis Põlva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Kauksi Lapsehoiu tegevus 30. juunil 2018 ning tagada vanemate soovil lasteaiakoht kõikidele Kauksi Lapsehoius käivatele lastele Põlva valla lasteaias. Samal volikogu istungil esitas vallavalitsus seisukoha, et kui alushariduse teenust kohapeal vajatakse ja vanemad seda soovivad, siis luuakse Kauksisse lasteaiarühm.

Maikuu lõpus saadeti kõikidele vanematele teavituskiri, milles selgitati, mis asjaoludel on võimalik lasteaiarühma moodustamine Kauksis ja täpsustati, et vanematel tuleb esitada taotlus lasteaiakoha saamiseks. Kuni 11. juunini ei olnud vallavalitsusel alust rühma moodustamise protsessiga alustada, sest ühtegi taotlust ei olnud laekunud.

Eile, 12. juunil esitati Põlva Vallavalitsusele taotlused, seega on võimalik alustada toimingutega, mis on vajalikud Kauksisse lasteaiarühma moodustamiseks ja komplekteerimiseks ning personali leidmiseks.

Janika Usin
abivallavanem
janika.usin@polva.ee