« Tagasi

Antakse üle Põlva maakonna teenetemärgid ning Põlva valla tunnustused.

23. veebruaril algusega kell 18 toimub Põlva kultuuri- ja huvikeskuses Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlva valla ühine Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta vastuvõtt. Pidulikul tähistamisel antakse üle Põlva maakonna teenetemärgid ning Põlva valla  tunnustused.

PÕLVAMAA TEENETEMÄRGID  

Põlva maakonna vapimärgi pälvib Tarmo Tamm - tema juhtimisel on Põlvas toimunud mitmed uuendused ja arengud nii varasemast ajast omavalitsusjuhina kui ka praegusel ajal maaeluministrina. Riigikogu liikmena on Tamm osalenud Põlva valla arendamises, ta on aktiivne Põlva kultuurielu toetaja ja Põlva eestkõneleja riiklikul tasandil.

Põlva maakonna teenetemärgi pälvivad:

Ruth Ruus – Põlvamaale ja Eesti Vabariigile pühendunud kodanik. Tema panus maakonna elu edendamisse on tema pika tööperioodi jooksul maakonna kõrgemais täitevvõimu asutuses alates Põlva rajooni Täitevkomitee aegadest kuni maavalitsuste tegevuse lõpetamiseni olnud märkimisväärne.

Reet Kappo – kauaaegne Põlva Keskraamatukogu direktor, kes on osanud ka valdkonna rasketel aegadel raamatukogu tööd tasakaalukalt juhtida. Kappo on arendanud välja väga hästi toimiva maakonna rahvaraamatukogude võrgustiku ning tema toetusel jõuavad raamatukogusse mitmed kultuurisündmused.

Heino Tartes – kes on oma silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud nii Põlva maakonna kui ka Eestimaa arengule rahvakultuuri hoidmises, arendamises ja noorte kaasamises. Seda eelkõige lõõtspillide valmistamisel, mängimisel ja pillimängu õpetamisel.

Põlvamaa aukirja pälvivad: Esta SokmanLinda VarulMerle PilliroogMarika Klimberg-Hyötyläinen ja Ave Haamer.

PÕLVA VALLAVOLIKOGU TUNNUSTUSED  

Põlva valla Aasta Tegu 2017 on  riigigümnaasiumi rajamine

Põlva avalikus ruumis silmapaistva, omanäolise ja keskkonda sobiva gümnaasiumihoone rajamine, mis on Eesti esimene liginullenergia koolimaja. Põnevate ruumi- ja tehnoloogiliste lahendustega hoone annab õppimiseks ja õpetamiseks rohkesti inspiratsiooni ning moodne vorm toetab kooli põhitegevust.

Põlva valla Aukodanikuks saab Peeter Alep

Peeter Alep on agronoomina tegutsenud põllumajanduses ligi 40 aastat, praegu on ta Põlvamaa suurima põllumajandusettevõtte juhataja. Tema aastatepikkune töö ja eeskuju on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.

Põlva valla kultuuripreemia saavad väljapaistva tegevuse eest spordivaldkonnas Ingrid Muuga ja kultuurivaldkonnas Lutsu Teatri Selts.

Sündmusel antakse üle ka Põlva vallavanema tunnustus Aasta Tegija, mis antakse silmapaistva tegevuse või saavutuse eest 2017. aastal.

Muusikalisi vahepalasid esitavad Põlva Muusikakooli laulusolistid ja vokaalansambel Kuninglik kvintett. Tunnustamisele järgneb Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe ja Põlva vallavanem Georg Pelisaare vastuvõtt. Sündmus on kutsetega ja juubeliaasta peole on oodata ligi 400 külalist.


Foto: Maaeluministeerium


Lisainfo:
Eve Neemsalu
tegevdirektor
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee

Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
Tel: 799 9494 / 516 0435
E-post: annely.eesmaa@polva.ee