« Tagasi

Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise projekt on avalikul väljapanekul kuni 3. oktoobrini 2023

Põlva Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 muutmise projekti.

Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 6 lõike 6 kohaselt esitatakse eelarvestrateegia eelnõu valitsusele juhul, kui arengukava muutmisega kaasneb mõju eelarvele või vastuvõetud eelarvestrateegia periood ei hõlma 15. oktoobri seisuga nelja eelseisvat eelarveaastat. Eelnevast tulenevalt muudetakse Põlva valla arengukava  2019-2030 5. peatükki ja nimetatakse ümber Eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 ning ajakohastatakse 6. peatükki Tegevuste kava.

Avalik väljapanek toimub 20.09.-03.10.2023 Põlva valla kodulehel.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste.

Põlva valla arengukava 2019-2030 muutmise projekt
Ettepaneku tegemise vorm

Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise projekti avalikud arutelud toimuvad:

05.10.2023 algusega kell 16.00 Vastse-Kuuste Kultuurimajas;
05.10.2023 algusega kell 18.00 Ahja Kultuurimajas;
09.10.2023 algusega kell 16.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis;
09.10.2023 algusega kell 18.00 Mooste Kultuurimajas;
10.10.2023 algusega kell 16.00 Tilsi Põhikoolis

Avalikel aruteludel tutvustatakse avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsusele esitatud ettepanekuid.