« Tagasi

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmise projekti avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 10.10.2023 korraldusega nr 2-3/429 "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava muutmise projekti heakskiitmine ning avalikule väljapanekule suunamine" kiitis vallavalitsus heaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmise projekti ning suunas selle avalikule väljapanekule 11.10.–25.10.2023.

Avaliku väljapaneku kestel on kõigil võimalik esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela tee 2, Põlva.

Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 26. oktoobril 2023 kell 17.15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses, aadressil Kesk tn 15.