« Tagasi

Põlvamaa saab 240 000 euro ulatuses toetust

PRESSITEADE
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Põlvamaa Arenduskeskus
5. juuni 2018

Kaks projekti Põlvamaalt saavad kumbki 120 000 eurot toetust Regionaalsete Investeeringutoetuste programmist (RIP). See on ca 87 000 eurot rohkem esialgsest indikatiivsest rahastushinnangust. Lisaks on tegemist maksimaalsete toetussummadega. Selle rahastuse abil ehitatakse Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korrus ümber köögi- ja sööklaruumideks ning rajatakse tehisvalgustus Põlva linnastaadionile.

Räpina Vallavalitsuse projekti elluviimisega lahendatakse olukord, kus Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse alakoormatud II korrus võetakse kasutusele ning amoritiseerunud sööklakorpus hüljatakse. Sellega optimeeritakse kahaneva õpilaste arvuga koolis ruumikasutust, parendatakse olmetingimusi ning hoitakse kokku kooli üldhalduskulusid. Projekti maksumus kokku on ca 297 500 eurot, Räpina Vallavalitsuse omafinantseering on ca 177 500 eurot.

Põlva staadioni rekonstrueerimiseks võttis vallavalitsus 2017. aastal vallavolikogu loal laenu, viis läbi ehitustööde riigihanke ja alustas ulatuslike rekonstrueerimistöödega, millised kavandatakse läbi viia 2018. aasta jooksul. Toetust saanud projektiga on kavandatud tehisvalgustuse ehitus. Paigaldatakse kaheksa 25-meetri kõrgust valgustusmasti ja 40 LED-prožektorit. Tehisvalgustus parandab olulisel määral staadioni kasutamisvõimalusi ja -aega, võimaldades kasutada staadioni ka pimedal ajal nii individuaalseteks harrastusteks/treeninguteks kui ka erineva iseloomuga avalike ürituste ja spordivõistluste korraldamiseks. Projekti kogumaksumus on ca 195 500 eurot, Põlva Vallavalitsus katab sellest ca 75 500 eurot.

RIP-i vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks. Programmi üldine eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Regionaalsete Investeeringutoetuste Programmi esitati 2018. aastal kokku 96 projekti, rahastuse sai 35 projekti. Kokku jagati toetusi ca 3 540 000 euro eest.

Põlvamaalt RIP-i esitatud projektide hindamiskomisjoni tööd korraldab Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega. Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.

Lisainfo:
Aivo Ülper
arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee