« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Ahja alevikus Tartu mnt 13

Ehitisregistri veebikeskkonda esitati projekteerimistingimuste taotlus Ahja alevikus asuva Tartu mnt 13 krundile üksikelamu püstitamiseks.

Ahja Vallavolikogu 16. juuni 2010. a määrusega nr 10  kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Ahja alevik  detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Tartu mnt 13 kinnistul puudub kehtiv detailplaneering. 

Üldplaneeringu järgselt säilivad kõik olemasolevad elamumaad. Ehitisregistri andmete alusel on Tartu mnt 13 katastriüksus hoonestatud elamu ja elamu abihoonetega (3 hoonet).   Taotluse alusel soovitakse katastriüksusele püstitada kahekordne viilkatusega  üksikelamu ehitisealuse pinnaga kuni 61 m2  laut-küüni (ehitisregistri kood 120256241) asemele. Projekteerimistingimustega määratakse planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4  nimetatud tingimused.

Vallavalitsus leiab, et detailplaneeringu koostamise kohustus Ahja alevikus  Tartu mnt 13 kinnistule üksikelamu püstitamiseks põhjustaks ülemäärast halduskoormust ja oleks kinnistu omaniku suhtes ebamõistlik. Projekteerimistingimustega ehitusõiguse määramine ei halvenda piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi sobib mahuliselt ja otstarbelt väljakujunenud keskkonda, ei  kahjusta naabrusõigusi ning ei kitsenda avaliku ruumi kasutamist. Ahja  valla üldplaneeringus on määratud piisavalt projekteerimistingimuste aluseks olevaid ehitustingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda 17.02.2023 kuni 02.03.2023 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 02.03.2023 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211.