« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põlva Vallavalitsus algatas 14.02.2018 korraldusega nr 2-3/145 "Põlva vallas Tilsi külas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine" projekteerimistingimuste avatud menetluse Põlva vallas Tilsi külas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ka Põlva Vallavalitsuses aadressil Võru tn 1, Põlva linn.

Põlva Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbiviimata.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada Põlva Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või posti teel Kesk tn 15, Põlva linn hiljemalt 02.03.2018.

AS Põlva Vesi tingimused