« Tagasi

Teehoiukavasse tehtud ettepanekute avalik arutelu

Põlva valla teehoiukava 2023-2027 oli avalikul väljapanekul valla kodulehel 14.-28. märtsini 2023.
Avaliku väljapaneku jooksul tehtud ettepanekute avalik arutelu toimub
kolmapäeval, 5. aprillil 2023 kell 17.30 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.