« Tagasi

Vallavalitsuse 04.04.2023 istungil

Projekteerimistingimuste määramine
Lubati ilma detailplaneeringut koostamata üksikelamu abihoone püstitamine Põlva linnas, Jaama tn 44 katastriüksusele (sihtotstarve elamumaa 100%) ning määrati projekteerimistingimused.

Koosseisude kinnitamine
Kinnitati Laheda Sotsiaalkeskuse ja Põlva Valla Hooldekodu töötajate koosseisud.

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus