« Tagasi

Vallavalitsuse 11.04.2023 istungil

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse Põlva Käsipalliklubile toetus 2000 eurot Balti liiga finaalturniiri korraldamiseks;
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 5000 eurot jooksvateks remondikulude katteks;
Tilsi mõisa puukuuri laudseinte rekonstrueerimiseks 2646,80 eurot;
Sihtasutusele Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna programmi ettevalmistavateks tegevusteks ja kohaliku osa arendamiseks 13 326 eurot.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldatakse andeka noore toetust summas 400 eurot.

katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine.
Nõustuti Ahja alevikus Tartu mnt 22 katastriüksuse (pindala 1488 m², sihtotstarve elamumaa) jagamisega järgmiselt: Tartu mnt 22, sihtotstarve elamumaa; 45 Tartu-Räpina-Värska tee, sihtotstarve transpordimaa.

Nõustuti Karilatsi külas Uibo katastriüksuse (pindala 2,31 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Uibo, sihtotstarve elamumaa; Uibopõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Enampakkumise tulemuse kinnitamine
Mooste alevikus, Järveotsa tee 3 asuva Mooste Tervisekeskuse mitteeluruumide 5 aastaks üürile andmise enampakkumise parimaks pakkumuseks tunnistati KMK Wabrik OÜ pakkumus üürihinnaga 555 eurot kuus.

Eluruumi üürile andmine
Antakse osaühingu Põlva Agro kasutusse Põlva vallale kuuluv korter aadressil Pargi tee 8-10, Aarna küla, üldpinnaga 75,8 m2, tähtajaga kuni 31.01.2024.

Aadressi ja sihtotstarbe määramine
Määratakse Põlva vallas Aarna külas asuvale katastriüksusele lähiaadress Karjääri tee, sihtotstarve transpordimaa.

Määratakse Põlva vallas Kärsa külas asuvale katastriüksusele lähiaadress Jaanikese tee, sihtotstarve transpordimaa.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankel "Himmaste koolimaja katuse vahetus" tunnistati edukaks Olly Terasprofiilid AS pakkumus kui ainuke pakkumus, maksumusega 41 376,81 eurot ilma käibemaksuta (49 652,18 eurot koos käibemaksuga).

Riigihankele "Sanitaarsoojaku hankimine" esitati kolm pakkumust. Edukaks tunnistati OÜ ALRO METAL pakkumus, maksumusega 21 480 eurot ilma käibemaksuta (25 776 eurot koos käibemaksuga).

Seisukoha võtmine
Võeti seisukohad Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027 projekti avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute osas. 11-st ettepanekust neljaga arvestatakse, kolmega ei arvestata ning neljaga arvestatakse osaliselt.

Isikliku kasutusõiguse muutmine
Muudeti Jaama tn 81 kinnistu isikliku kasutusõiguse ala pindala seoses AS Eesti Raudtee kavandatava Põlva raudteeülesõidu- ja raudteeülekäigukoha rekonstrueerimisega.

Teate koostas:
Alina Poduškina
Meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus