« Tagasi

Vallavalitsuse 14.02.2023 istungil

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Eluruumide remont Ahja alevikus Nooruse 2" esitati viis pakkumust. Edukaks tunnistati Taggel OÜ pakkumus, maksumusega 24 990 eurot ilma käibemaksuta (29 988 eurot koos käibemaksuga).

Sundvalduse seadmine
Seati tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks sidevõrgu rajamiseks Põlva linna, Tehnika tn 1 ja Savi tn 15 katastriüksustele.
Seati sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks sidevõrgu rajamiseks Põlva valla omandis olevale kümnele katastriüksusele.
Seati tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks sidevõrgu rajamiseks Karilatsi küla Soka, Vastse-kuuste aleviku Kesktänav 7 ja Põlva linna Savi tn 5 katastriüksustele.

Aadressi muutmine
Muudeti Põlva vallas Lootvina külas asuva Pikkjärve katastriüksuse aadressi andmeid ja määrati uueks lähiaadressiks Piirjärve.

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse 13 320,24 eurot projekti "Mammaste Tervisespordikeskuse päikesepargi ehitus" omafinantseeringu kohustuse täitmiseks.

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus