« Tagasi

Vallavalitsuse 15.09.2021 istungil

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Rosma, Uibujärve, Vana-Koiola ja Himma külade piirkonna kruusateede remont ja pindamine" tuli neli pakkumust, edukaks tunnistati Verston OÜ esitatud pakkumus, maksumusega 148 218,16 eurot ilma käibemaksuta (177 861,80 eurot koos käibemaksuga).

Reservfondist raha eraldamine
Põlva Koolile eraldati reservfondist 7 613 eurot  eelmise õppeaasta distantsõppe korraldamiskulude katteks.       

Töötajate koosseisu kinnitamine
Põlva Valla Hooldekodu töötajate koosseisu lisatakse alates 01.01.2022 kaks hooldustöötaja kohta.

Kooskõlastati Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli palgakorralduse põhimõtted ja Põlva Kooli töötajate koosseis.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
799 9494; 516 0435