« Tagasi

Vallavalitsuse 22.09.2021 istungil

Elektroonilise enampakkumiste tulemused
Vallavalitsus korraldas elektroonilise enampakkumise kolme kinnistu müügiks. Ahja alevikus Allika tn 15 kinnistu enampakkumise tulemuseks kinnitati pakkumus 9051 eurot. Ahja aleviku Allika tn 11 kinnistu ja Mooste aleviku Rasina mnt 8 kinnistu enampakkumisele ei laekunud tähtaja jooksul ühtki pakkumist.
 
Projekteerimistingimuste määramine
Lubada detailplaneeringut koostamata üksikelamu püstitamine Põlva linnas, Mäe tn 8 katastriüksusele määratud projekteerimistingimuste alusel.
 
Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kauksi külas asuvale Vahtra katastriüksusele, katstritunnuse ulatuses vastavalt esitatud asendiplaanil.
 
Teate koostas:
Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist
Põlva Vallavalitsus
+372 5887 2230