« Tagasi

Vallavalitsuse istungil 7. veebruaril 2018

Sotsiaaltoetused ja -teenused
Määrati sotsiaaltoetusi ja -teenuseid.

Katastriüksustele aadresside ja sihtotstarvete määramine
Eoste külas asuvate Pääliku, Kutsiku ja Luhametsa katastriüksuste jagamisel moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid Jõeveere, Valojärve, Oru ja Mäepealse ning määrati  katastriüksuste sihtotstarbed.

Tegevusloa andmine
Mittetulundusühingule Ettevõtluslaager antakse tegevusluba noorte projektlaagri korraldamiseks Rasina koolimajas ajavahemikul 01.07–15.08.2018.

Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
Nõustutakse Voorekülas asuva riigitee 61 Põlva – Reola km 16,920–22,151 rekonstrueerimiseks vajaliku maaüksuse riigi omandisse jätmisega ning määratakse maaüksusele lähiaadress ja maa sihtotstarve.

Ehitusloa kehtetuks tunnistamine
Taotluse alusel tunnistati kehtetuks Ahja Vallavalitsuse 28. detsembri 2009. a korraldus nr 158 ning üksikelamu püstitamiseks 29.12.2009 antud ehitusluba.

Vallavalitsuse kollektiivpuhkuse aja määramine
Põlva Vallavalitsuse ametiasutuse 2018. aasta kollektiivpuhkuse ajaks määrati 25.06.2018–29.07.2018.

Abielu sõlmimise teenuse hindade kehtestamine
Kehtestatakse Põlva Vallavalitsuse osutatava abielu sõlmimise teenuse hinnad:
perekonnaseisuametniku ametiruumides (Kesk tn 15, Põlva linn) laupäeval – 50 eurot
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis (Kesk tn 15, Põlva linn) tööpäeval – 120 eurot
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis (Kesk tn 15, Põlva linn) laupäeval – 150 eurot
Põlva maakonna piirides tööpäeval ja laupäeval – 300 eurot.


Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
799 9494
annely.eesmaa@polva.ee