« Tagasi

Vallavolikogu istungilt 04.06.2018

Põlva Vallavolikogu 04.06.2018 erakorralisel istungil oli päevakorras volikogu esimehe valimine ning muudatused vallavalitsuse struktuuris ja koosseisus. Istungil osales 24 volikogu liiget.

Volikogu esimehe ametikohale esitati üks kandidaat ning volikogu esimeheks valiti 17 poolthäälega Lennart Liba.

Volikogu kinnitas Põlva Vallavalitsuse uue struktuuri, mille kohaselt kuuluvad vallavalitsusse vallavanem, kaks abivallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget.

Volikogu vabastas ametist senised palgalised vallavalitsuse liikmed Sirje Tobrelutsu ja Arne Tilga ning nimetas palgalisteks valitsuse liikmeteks Janika Usina ja Martti Rõigase. Põlva Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati lisaks vallavanemale ja abivallavanematele finantsosakonna juhataja Märt Eskor ja sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 21. juunil 2018 Põlvas.