« Tagasi

Volikogu 16.02.23 istungil

Volikogu istungil olid esimesel lugemisel kaks haridusvõrgu ümberkorraldamist puudutavat otsuse eelnõud.

Põlva valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamise osas on arutusel variant, kus ühise juhtimise alla liidetakse lasteaiad Lepatriinu, Mesimumm ja Muumioru ning teiseks lasteaiaks liidetakse Pihlapuu, Tammetõru ja Sinilinnu lasteaiad. Liitmise tulemusel moodustub kaks võrdse suurusega asutust nii laste arvu, kui rühmade arvu poolest.

Esimesel lugemisel oli ka Kauksi Põhikooli tegevuse lõpetamise eelnõu.
Arvestades hetkeolukorda ning prognoositavaid arenguid, lõpetatakse käesoleva õppeaasta lõppedes Põlva valla väikseima Kauksi Põhikooli tegevus. Kõikidele õpilastele tagatakse õppekoht nende soovitud koolis Põlva vallas.

Rahvakohtuniku kandidaatide valimine
Volikogu valis rahvakohtunikukandidaadid Tartu Maakohtusse. Esitatud kandidaatide seast nimetab rahvakohtunikud ametisse kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus