« Tagasi

Volikogu 27.09.2021 istungilt

Tutvustati Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaarti.
Nõustuti hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisega Põlva linnas Kaasiku tn 4 ja Kaasiku tn 6 asuvatele Põlva vallale kuuluvatele kinnistutele MTÜ Spordiklubi Traps kasuks.
Võeti vastu Põlva valla 2021. aasta kolmas lisaeelarve ning kinnitati Põlva valla jaoskonnakomisjonide liikmed.
 
 
Teate koostas:
Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist
Põlva Vallavalitsus
+372 5887 2230