Eelarved ja majandusaasta aruanded

2.05.18

Põlva valla finantsjuhtimise kord

2018. aasta eelarve
Põlva valla 2018. aasta eelarve, seletuskiri
Põlva valla 2018. aasta eelarve alaeelarved

2017. aasta eelarve
Põlva valla 2017. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2017. aasta eelarve alaeelarved
Põlva valla 2017. aasta esimene lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2017. aasta teine lisaeelarve,  seletuskiri
Põlva valla 2017. aasta kolmas lisaeelarveseletuskiri

2016. aasta eelarve
Põlva valla 2016. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta eelarve alaeelarved
Põlva valla 2016. aasta esimene lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta teine lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta kolmas lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarveseletuskiri

2015. aasta eelarve
Põlva valla 2015. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2015. aasta eelarve alaeelarved
Põlva valla 2015. aasta esimene lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2015. aasta teine lisaeelarveseletuskiri

2014. aasta eelarve
Põlva valla 2014. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2014. aasta eelarve kulude alaeelarved
Põlva valla 2014. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri
Põlva valla 2014. aasta teine lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2014. aasta kolmas lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2014. aasta neljas lisaeelarveseletuskiri

Majandusaasta aruanded
Põlva valla 2016. aasta majandusaasta aruanne
Põlva valla 2015. aasta majandusaasta aruanne
Põlva valla 2014. aasta majandusaasta aruanne
Põlva valla 2013. aasta majandusaasta aruanne