Eelarved ja majandusaasta aruanded

23.09.19

Põlva valla finantsjuhtimise kord

2019. aasta eelarve
Põlva valla 2019. aasta eelarve, seletuskiri (PDF, 336 kB)
Põlva valla 2019. aasta eelarve alaeelarved (Lisad 1–46) (PDF, 745 kB)
Põlva valla 2019. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 146 kB)
Põlva valla 2019. aasta teine lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 265 kB)
Põlva valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 284 kB)

2018. aasta eelarve
Põlva valla 2018. aasta eelarve, seletuskiri
Põlva valla 2018. aasta eelarve alaeelarved
P
õlva valla 2018. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri
Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve, seletuskiri 
Põlva valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve, seletuskiri (PDF, 169 kB)

2017. aasta eelarve
Põlva valla 2017. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2017. aasta eelarve alaeelarved
Põlva valla 2017. aasta esimene lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2017. aasta teine lisaeelarve,  seletuskiri
Põlva valla 2017. aasta kolmas lisaeelarveseletuskiri

 

2016. aasta eelarve
Põlva valla 2016. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta eelarve alaeelarved
Põlva valla 2016. aasta esimene lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta teine lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta kolmas lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarveseletuskiri

2015. aasta eelarve
Põlva valla 2015. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2015. aasta eelarve alaeelarved
Põlva valla 2015. aasta esimene lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2015. aasta teine lisaeelarveseletuskiri

2014. aasta eelarve
Põlva valla 2014. aasta eelarveseletuskiri
Põlva valla 2014. aasta eelarve kulude alaeelarved
Põlva valla 2014. aasta esimene lisaeelarve, seletuskiri
Põlva valla 2014. aasta teine lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2014. aasta kolmas lisaeelarveseletuskiri
Põlva valla 2014. aasta neljas lisaeelarveseletuskiri

Majandusaasta aruanded