Ehitus- ja planeeringuosakond

6.07.18

Võru 1, Põlva

Ametnik Tegevusvaldkond Kontakt Vastuvõtuaeg
Mihkel Kala
osakonna juhataja
osakonna juhtimine, õigusaktide ja lepingute ettevalmistamine 799 9469; 5199 2133
mihkel.kala@polva.ee
N 13-16
Uno Kangro
ehitusspetsialist
taristu ehitus: teed ja trassid 799 9463; 517 7101
uno.kangro@polva.ee
T 9-12.00 ja 13-16.00
Jaan Purge
ehitusspetsialist
juriidiliste isikute sh vallale kuuluvate hoonete 
ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve
799 9464; 5837 0896 
jaan.purge@polva.ee
N 9-12.00 ja 13-16.00
Eneken Padar
ehitusspetsialist
eraisikute ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve 799 9488; 5615 6686
eneken.padar@polva.ee
T, N 9-12 ja 14-16
Aigi Jänes
taristuspetsialist
osakonna riigihangete läbiviimine ja
taristualase tegevuse nõustamine
799 9478; 5305 0775
aigi.janes@polva.ee
T 13-16.00
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist
keskkonna- ja jäätmemajandusalase
tegevuse koordineerimine
799 9486; 5332 3061
reelika.raig@polva.ee
E 10-12.00 ja 13-16.00
Tiivi Parts
maaspetsialist
maakorralduslike tegevuste läbiviimine, maa
kasutamise ja kaitsealaste küsimuste lahendamine 
Põlva piirkonnas
799 9485; 520 1969
tiivi.parts@polva
K 9-12.00 ja 13-16.00
Remida Aasamäe
maaspetsialist 
maakorralduslike tegevuste läbiviimine, maa
kasutamise ja kaitsealaste küsimuste lahendamine
Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste piirkonnas
799 9493
remida.aasamae@polva.ee
T 9-12.00 ja 13-16.00
Tiia Zuppur
arhitekt
üld-, teema- ja detailplaneeringute menetlemine,
valla ruumilise arengu korraldamine
799 9491; 5347 1669
tiia.zuppur@polva.ee
T 9-12.00 ja 14-16.00
Kristi Pärn
geoinfospetsialist
digitaalkaardid ja -registrid; aadressandmete
korrastamine; kaevelubade menetlemine
799 9491; 5300 6548
kristi.parn@polva.ee