Ehitus- ja planeeringuosakond, Võru tn 1, Põlva

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Mihkel Kala 799 9469; 5199 2133 Vastuvõtt: N 13.00–16.00 Võru 1, Põlva
Ehitusspetsialist Eneken Padar 799 9488; 5615 6686 Vastuvõtt: T, N 9–12.00 ja 14–16.00 Võru 1, Põlva; teenuskeskustes* etteregistreerumisel telefonil 799 9488
Ehitusspetsialist Jaan Purge 799 9464; 5837 0896 Vastuvõtt: T, N 9–12.00 ja 13–16.00 Võru 1, Põlva
Ehitusspetsialist Uno Kangro 799 9463; 517 7101 Vastuvõtt: T, N 9–12.00 ja 13–16.00 Võru 1, Põlva
Keskkonnaspetsialist Reelika Raig 799 9486; 5332 3061 Vastuvõtt: E 10–12.00 ja 13–16.00 Võru 1, Põlva
Maaspetsialist Tiivi Parts 799 9485; 520 1969 Vastuvõtt: N 9–12.00 ja 13–16.00 Võru 1, Põlva
Maaspetsialist Remida Aasamäe 799 9493 Vastuvõtt: T 9–12.00 ja 13–16.00 Võru 1, Põlva; teenuskeskustes* etteregistreerumisel telefonil 799 9493
Geoinfospetsialist Kristi Kasepuu 799 9491; 5300 6548
Arhitekt Tiia Zuppur 799 9491; 5347 1669 Vastuvõtt: T 9–12.00 ja 14–16.00 Võru 1, Põlva
Taristuspetsialist Aigi Jänes 799 9478; 5305 0775 Vastuvõtt: T 13–16.00 Võru 1, Põlva
10.12.18

* Ehitus- ja maaspetsialisti vastuvõtt teenuskeskustes toimub etteregistreerumisel:

  • Ahja teenuskeskuses E 13–15.00 ja N10–12.00;
  • Laheda teenuskeskuses T 13–15.00;
  • Mooste teenuskeskuses K 13–15.00;
  • Vastse-Kuuste teenusekeskuses E 10–12.00.

Ehitusspetsialisti vastuvõtule saab registreeruda telefonil 799 9488 ja maaspetsialisti vastuvõtule telefonil 799 9493.

 

Toimetaja: LIIA SULG

Ametnike tegevusvaldkond

Ametnik Tegevusvaldkond
Mihkel Kala osakonna juhtimine, õigusaktide ja lepingute ettevalmistamine
Eneken Padar eraisikute ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve
Jaan Purge juriidiliste isikute, vallale kuuluvate hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine, järelevalve
Uno Kangro taristu ehitus – teed ja trassid
Reelika Raig keskkonna- ja jäätmemajandusalase tegevuse koordineerimine
Tiivi Parts maakorralduslike tegevuste läbiviimine Põlva piirkonnas
Remida Aasamäe maakorralduslike tegevuste läbiviimine Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste piirkonnas
Kristi Kasepuu digitaalkaardid ja -registrid; aadressandmete korrastamine; kaevelubade menetlemine
Tiia Zuppur üld-, teema- ja detailplaneeringute menetlemine, valla ruumilise arengu korraldamine
Aigi Jänes osakonna riigihangete läbiviimine ja taristualase tegevuse nõustamine
Näitan: 10 tulemust.
of 1