Ehitus- ja planeeringuosakond, Võru tn 1, Põlva

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Mihkel Kala 5199 2133 Vastuvõtt: N 13.00–16.00
Ehitusspetsialist Remida Aasamäe 799 9488; 5615 6686 Vastuvõtt: T, N 9–12.00 ja 13–16.00; vastuvõtt teenuskeskuses etteregistreerumisel telefonil 799 9488
Ehitusspetsialist Ametikoht täitmata
Ehitusspetsialist Reio Jüriöö 5374 4554 Vastuvõtt: T 13–16.00
Hankespetsialist Uno Kangro 799 9463; 5330 8855
Keskkonnaspetsialist Birgit Purga 5332 3061 Vastuvõtt: T 10–12.00 ja 13–16.00
Maaspetsialist Tiivi Parts 799 9485; 520 1969 Vastuvõtt: T, N 9–12.00 ja 13–16.00 Vastuvõtt teenuskeskuses toimub etteregistreerimisel tel 799 9485
Geoinfospetsialist Kristiina Sisask 5300 6548
Arhitekt-planeerija Tiia Zuppur 5347 1669 Vastuvõtt: T 9–12.00 ja 14–16.00
Taristuspetsialist Ametikoht täitmata
Teedespetsialist Halvor Laomets 5332 5432 Vastuvõtt: T 9-12.00 ja 13–16.00
2.09.19
Toimetaja: LIIA SULG

Näitan: 11 tulemust.
of 1
Ametnik Tegevusvaldkond
Mihkel Kala osakonna juhtimine, õigusaktide ja lepingute ettevalmistamine
Reio Jüriöö Põlva valla taristuga seotud ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve
Halvor Laomets teeregistri pidamine, teede ja tänavate korrashoiu tegevuste koordineerimine, sõidulubade taotluste menetlemine ja sõidulubade väljastamine
Remida Aasamäe eraisikute ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve
Ehitusspetsialist (ametikoht täitmata) juriidiliste isikute, vallale kuuluvate hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine, järelevalve
Uno Kangro hanked
Birgit Purga keskkonna- ja jäätmemajandusalase tegevuse koordineerimine
Tiivi Parts maakorralduslike tegevuste läbiviimine
Kristiina Sisask digitaalkaardid ja -registrid; aadressandmete korrastamine; kaevelubade menetlemine; reklaamstendide ja infoviitade paigaldamise ning korrashoiu korraldamine ja reklaamilubade menetlemine
Tiia Zuppur üld-, teema- ja detailplaneeringute menetlemine, valla ruumilise arengu korraldamine
Taristuspetsialist taristualase tegevuse nõustamine
Näitan: 11 tulemust.
of 1