Ehitus- ja planeeringuosakond, Võru tn 1, Põlva

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Mihkel Kala 799 9469; 5199 2133 Vastuvõtt: N 13.00–16.00
Ehitusspetsialist Remida Aasamäe 799 9488; 5615 6686 Vastuvõtt: T, N 9–12.00 ja 13–16.00; vastuvõtt teenuskeskuses etteregistreerumisel telefonil 799 9488
Ehitusspetsialist Jaan Purge 799 9464; 5837 0896 Vastuvõtt: T 9–12.00 ja 13–16.00
Ehitusspetsialist Reio Jüriöö 5374 4554 Vastuvõtt: T 13–16.00
Hankespetsialist Uno Kangro 799 9463; 5330 8855
Keskkonnaspetsialist Reelika Raig 799 9486; 5332 3061 Vastuvõtt: T 10–12.00 ja 13–16.00
Maaspetsialist Tiivi Parts 799 9485; 520 1969 Vastuvõtt: T, N 9–12.00 ja 13–16.00 Vastuvõtt teenuskeskuses toimub etteregistreerimisel tel 799 9485
Geoinfospetsialist Kristiina Sisask 799 9491; 5300 6548
Arhitekt-planeerija Tiia Zuppur 799 9491; 5347 1669 Vastuvõtt: T 9–12.00 ja 14–16.00
Taristuspetsialist Imre Maidla 799 9478; 5305 0775 Vastuvõtt: T 13.00–16.00
Teedespetsialist Halvor Laomets 799 9493; 5332 5432 Vastuvõtt: T 9-12.00 ja 13–16.00
2.09.19

* Ehitus- ja maaspetsialisti vastuvõtt teenuskeskustes toimub etteregistreerumisel:

  • Ahja teenuskeskuses E 13–15.00 ja N10–12.00;
  • Laheda teenuskeskuses T 13–15.00;
  • Mooste teenuskeskuses K 13–15.00;
  • Vastse-Kuuste teenusekeskuses E 10–12.00.

Ehitusspetsialisti vastuvõtule saab registreeruda telefonil 799 9488 ja maaspetsialisti vastuvõtule telefonil 799 9485.

 

Toimetaja: LIIA SULG

Ametnike tegevusvaldkond

Näitan: 11 tulemust.
of 1
Ametnik Tegevusvaldkond
Mihkel Kala osakonna juhtimine, õigusaktide ja lepingute ettevalmistamine
Reio Jüriöö Põlva valla taristuga seotud ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve
Halvor Laomets teeregistri pidamine, teede ja tänavate korrashoiu tegevuste koordineerimine, sõidulubade taotluste menetlemine ja sõidulubade väljastamine
Remida Aasamäe eraisikute ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve
Jaan Purge juriidiliste isikute, vallale kuuluvate hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine, järelevalve
Uno Kangro hanked
Reelika Raig keskkonna- ja jäätmemajandusalase tegevuse koordineerimine
Tiivi Parts maakorralduslike tegevuste läbiviimine
Kristiina Sisask digitaalkaardid ja -registrid; aadressandmete korrastamine; kaevelubade menetlemine
Tiia Zuppur üld-, teema- ja detailplaneeringute menetlemine, valla ruumilise arengu korraldamine
Imre Maidla taristualase tegevuse nõustamine
Näitan: 11 tulemust.
of 1