14.05.20

1. klassi astumine

Teenuse tingimused
Iga koolikohustusliku isiku, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald, vanem esitab vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse.

 

Taotluse menetlus
Elukohajärgse kooli määrab vallavalitsus. Vallavalitsus arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras lapse elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral vanemate soove.

Elukohajärgse kooli määramise otsus avalikustatakse Põlva valla veebilehel www.polva.ee hiljemalt 1. märtsil. Otsusest teavitatakse vanemaid taotluses märgitud kontaktidel.

 

Lisainfo:
Aigi Tiks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel 799 9490, aigi.tiks@polva.ee

 

Õigusaktid ja vormid

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord  

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise taotlus RTF (122 kB) / PDF (354 kB)