17.06.20

1. klassi astumine

Teenuse tingimused
Iga koolikohustusliku isiku, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald, vanem esitab vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse.

 

Taotluse menetlus
Elukohajärgse kooli määrab vallavalitsus. Vallavalitsus arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras lapse elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral vanemate soove.

Elukohajärgse kooli määramise otsusest teavitatakse vanemaid hiljemalt 1. märtsil taotluses märgitud kontaktaadressil.

 

Lisainfo:
Aigi Tiks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel 799 9490, aigi.tiks@polva.ee

 

Õigusaktid ja vormid

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord  

Taotlus lapsele elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks RTF (132 kB) / PDF (243 kB)