Ametnike haridus

8.05.19

 

Ametikoht Nimi Haridus Eriala
Vallasekretär Eliko Saks magister õigusteadus
Jurist Kaira Perv bakalaureus õigusteadus
Personalispetsialist Anu Olesk kutseharidus sekretär
Perekonnaseisuspetsialist Lea Leivo magister tööstus- ja tsiviilehitus
Registrispetsialist Kaia Sillaste rak.kõrgharidus sotsiaaltöö; ärijuhtimine
Sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma bakalaureus sotsiaaltöö
Sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder magister sotsioloogia
Lastekaitsespetsialist Anneli Masen rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
Lastekaitsespetsialist Karin Suur rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
Lastekaitsespetsialist Klarica Topper magister sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim magister sotsiaaltöö
Sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
Sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala magister tööstus- ja tsiviilehitus
Ehitusspetsialist Jaan Purge magister ehitusinsener
Ehitusspetsialist Uno Kangro bakalaureus õigusteadus
Ehitusspetsialist Eneken Padar rak.kõrgharidus hoonete ehitus
Keskkonnaspetsialist Reelika Raig magister loodusteadused
Maaspetsialist Remida Aasamäe bakalaureus kinnisvara planeerimine
Maaspetsialist Tiivi Parts magister maakorraldus
Arhitekt-planeerija Tiia Zuppur magister arhitekt, ruumiline planeerimine
Geoinfospetsialist Kristiina Sisask magister maastikuarhitektuur
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks magister geograafia
Kultuurispetsialist Eve Sokk magister pedagoogika ja algõpetuse metoodika
Spordi- ja tervisedendusspetsialist Kadri Green magister anglistika
Noorsootööspetsialist Annika Ladva bakalaureus ärijuhtimine
Finantsosakonna juhataja Märt Eskor magister põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
Eelarvespetsialist Hilje Kangron magister raamatupidaja-ökonomist
Arenduse peaspetsialist Kaire Kalk bakalaureus loodusvarade kasutamine ja kaitse
Arendusspetsialist Aivar Roop magister geograafia
Andmekaitsespetsialist Anne Siniaas rak.kõrgharidus info- ja dokumendihaldus
Haridusspetsialist Ülle Saar   valla- ja linnasekretäri kutseõpe
Sotsiaaltööspetsialist Anu Otsing rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
Taristuspetsialist Imre Maidla rak.kõrgharidus tolliõigus